Since 2001 Our business concept has been to deliver cost-effective, flexible and reliable IT solutions and minibus services..

Language:

 Magyar  English

Conditions

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

(különjárati személyszállítás)

 • A DataConsult Kft kijelenti, hogy a személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tett.
 • Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviselője az DataConsult Kft ajánlata szerint a szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést az DataConsult Kft elfogadta és az utas a díjelőleget megfizette.
 • Az utazás meghatározását, minőségi jellemzőit az utazási szerződésen kívül a DataConsult Kft által kiadott ajánlat (tájékoztató) tartalmazza
 • A mindenkori díj tartalmazza egy sofőr napidíjját,(2.sofőr napi 8.5eFt/nap),  az autóbusz bérleti dijját de nem tartalmazza az autópálya,komp,út,parkolási,stb. díjjakat és a sofőr(ök) szállását és ellátását sem. Ha az utasok nem biztosítják a sofőr(ök) szállását akkor napi netto 5eFt/fő külföldön 10eFt/fő, ill ellátását akkor  napi netto 3eFt/fő külföldön 5eFt/fő dijjat kötelesk fizetni, és ezt előre a Kft-t tudomására hozni.
 • Az előleg a (tervezett) teljes díj 40%-a amelyet a Kft. bankszámlájára lehet átutalni ill készpenzben megfizetni. Az előlegen felül fennmaradó összeg az utazás befejezése utan 8 napon belül, minden külön felhívás nélkül esedékessé válik.Az előlegről ill.a teljes díjról a cég számlát állít ki az utas részére. (Számlaszám: CIB Bank Rt 11100609-12724998-01000003,  SWIFT code: CIBHHUHB,
 • IBAN: HU79-1110-0609-1272-4998-0100-0003)
 • Az utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.) betartani. Mindezek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többlet költségek kizárólag az utast terhelik.
 • Az utazás során az Utas által a buszban okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelőséggel.
 • Más megállapodás hiányában a díj számítás alapja a telephelytől-telephelyig megtett pontos km, a tachográf alapján.
 • Foglalás esetén az utas az utazás megkezdése előtt a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Ha erre az utazás megkezdését megelőző 14. napot követően kerül sor, az utas egyidejű esedékességgel a teljes utazási díj alábbi százalékának megfelelő összegű általános kártérítést köteles fizetni, melynek mértéke a következő:
 • -14-7 napon belüli lemondás esetén: 10%
 • -7 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén: 20%
 • A DataConsult Kft nem tartozik felelősséggel az utassal szemben ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis maior- háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg. (Ptk.399. §-a ) Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a DataConsult Kft az utas érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondosságal köteles eljárni.
 • Az utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni
 • Az utas kötelezi magát, hogy az utazáson ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt.  A díj nem tartalmaz  baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást.
 • A  DataConsult Kft. jogosult alvállalkozó igénybe vételére.
 • Az DataConsult Ltd. és partnerei mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utas az úticélt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is.
 • Az árak az áfát nem tartalmazzák.